Asociația Centrul pentru Cercetare, Educație și Egalitate de Șanse Sociale

Despre Noi

„Asociația Centrul pentru Cercetare, Educație și Egalitate de Șanse Sociale” este persoană juridică română de drept privat, organizație non-guvernamentală și non-profit, autonomă şi apolitică, înființată în 2011.

ACCEESS își propune să contribuie semnificativ la promovarea egalității de șanse sociale în rândul cetățenilor români. În acest sens, ACCEESS urmărește crearea de instrumente, condiții și mecanisme de sprijin destinate, în mod deosebit, persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile,celor aflate în situații de risc social sau care trăiesc în comunităţi dezavantajate socio-economic şi cultural. ACCEESS va milita și se va implica activ în asigurarea egalității de șanse educaționale și îmbunătățirea calității servicilor educaționale, combaterea discriminării, asigurarea accesului egal la piața muncii  sau formare profesională inițială și continuă.

photo-1508597049852-ab49a321c72c
0722 222 222
contact@acceess.ro

text